1. SPP metodiskais līdzeklis mācību kursam Latvijas kultūrizglītībā  

  DIZAINS: H2E
  ATBALSTA: VKKFKMRPAB


 2. Eksperimentālā pedagoģija kliedējusi uzskatu, ka talants iedzimst. Potenciāls attīstīt spējas pat APBŪVĒTĀS VIDES izveides mākslā mīt ikvienā bērnā, ja tiek dota iespēja mācīties!

  APBŪVĒTĀS VIDES mācību pamats ir cilvēka mērogs un ķermeņa loma apkārtējās fiziskās pasaules aptveršanā, kas balstās uz fantāziju un zināšanu, teorijas un eksperimentu mijiedarbību.


  APGŪSTAMĀS IEMAŅAS:

  • dzīves telpas uztvere ar visām cilvēka maņām
  • lomu, tiesību un atbildības apzināšanās, radot APBŪVĒTU VIDI
  • vēsturiskās un mūsdienu ARHITEKTŪRAS un PILSĒTVIDES novērtēšana
  • izpratne par attiecībām starp dabisku un APBŪVĒTU VIDI, kā arī līdzsvaru starp ilgtspējīgu attīstību un dzīves kvalitāti
  • nepieciešamais vārdu krājums, lai bērni un jaunieši varētu pārrunāt APBŪVĒTĀS VIDES ietekmi uz sabiedrības dzīvi
  • spēja analizēt un izprast APBŪVĒTĀS VIDES veidotāju darba metodes un problemātiku
  • spējas strādāt komandā, vērot, identificēt problēmas un rast radoši intelektuālus risinājumus
  • iespēja eksperimentēt ar atšķirīgiem paņēmieniem un tehnikām, formām un materiāliem
  • jūtīguma, iztēles un gaumes atraisīšana un attīstīšana, diskusijas un kritikas māku apguve
  • cilvēcības, kultūras, mantojuma, dabas un sabiedrības vērtību ietveršana un attēlošana APBŪVĒTĀS VIDES izpētes un dizaina uzdevumos

   

  SPP PASĀKUMI:

  PUNKTVEIDA. Vienreizēja darbnīca 2—3 stundu garumā izzinošas rotaļas formā aptuveni 30 viena vecuma audzēkņiem. Nodarbības uzbūve — no teorijas caur diskusiju uz praktisko darbošanos. Koleģiāls darbs grupās bez uzspiestas disciplīnas proporcijā 1 arhitekts un 5—6 skolēni. Sadarbosimies ar ieinteresētiem mācību iestāžu pedagogiem vai interešu centru vadītājiem, kā arī ar sabiedrībai atvērtu kultūras norišu — festivālu un svētku, forumu un akciju — rīkotājiem.

  LĪNIJVEIDA. Lekciju un nodarbību kurss — tematiska projektu nedēļa, nometne vai plenērs — vispārizglītojošajās skolās, specializētajās mācību iestādēs, interešu centros vai Arhitektu namā dažāda vecuma audzēkņu grupām. Kursa uzbūve — no teorētiska pētījuma caur diskusiju uz praktisku noslēguma darbu. Sadarbosimies ar skolām, kuras piedalījušās punktveida pasākumos, kā arī sludināsim publiski pieejamus notikumus.


Built with Berta
it's time to create
some sections